جاري تحميل التجربة

Why boxing 101? 

focus sets.jpg
training.jpg
why_bfit.jpg

FOCUS SETS

POSTURE

TRAINING

BENEFITS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

Empowering you.

CLASS SCHEDULE

Today

01February

3 Classes

Morning

LIFT

10:00AM - 11:00AM

Jeddah

Aya Salem

Lunch - Time

LIFT

04:30PM - 05:30PM

Riyadh

AMENI BEN AMOR

Evening

LIFT

08:00PM - 09:00PM

Jeddah

Cynthia Diagne

Tomorrow

02February

4 Classes

LIFT

08:00AM - 09:00AM

Jeddah

Eugene Ysulen

LIFT

04:00PM - 05:00PM

Jeddah

Aya Salem

LIFT

06:00PM - 07:00PM

Riyadh

Cesar Montano

LIFT

07:00PM - 08:00PM

Riyadh

Skander Gharbi

04February

2 Classes

LIFT

04:00PM - 05:00PM

Jeddah

Eugene Ysulen

LIFT

05:00PM - 06:00PM

Riyadh

Amnah Alharbi

LIFT

10:00AM - 11:00AM

Jeddah

Aya Salem

كلاس يستهدف كامل عضلات الجسم ويركز على نحتها وزيادة مرونة الجسم من خلال استخدام أثقال الدنابل والباربل. نستخدم في هذا الكلاس تقنيات مختلفة ومثبتة متعددة تهدف إلى وصولك لأهدافك الشخصية بالشكل المثالي.…

LIFT

04:30PM - 05:30PM

Riyadh

AMENI BEN AMOR

كلاس يستهدف كامل عضلات الجسم ويركز على نحتها وزيادة مرونة الجسم من خلال استخدام أثقال الدنابل والباربل. نستخدم في هذا الكلاس تقنيات مختلفة ومثبتة متعددة تهدف إلى وصولك لأهدافك الشخصية بالشكل المثالي.…

LIFT

08:00PM - 09:00PM

Jeddah

Cynthia Diagne

كلاس يستهدف كامل عضلات الجسم ويركز على نحتها وزيادة مرونة الجسم من خلال استخدام أثقال الدنابل والباربل. نستخدم في هذا الكلاس تقنيات مختلفة ومثبتة متعددة تهدف إلى وصولك لأهدافك الشخصية بالشكل المثالي.…

LIFT

08:00AM - 09:00AM

Jeddah

Eugene Ysulen

كلاس يستهدف كامل عضلات الجسم ويركز على نحتها وزيادة مرونة الجسم من خلال استخدام أثقال الدنابل والباربل. نستخدم في هذا الكلاس تقنيات مختلفة ومثبتة متعددة تهدف إلى وصولك لأهدافك الشخصية بالشكل المثالي.…

LIFT

04:00PM - 05:00PM

Jeddah

Aya Salem

كلاس يستهدف كامل عضلات الجسم ويركز على نحتها وزيادة مرونة الجسم من خلال استخدام أثقال الدنابل والباربل. نستخدم في هذا الكلاس تقنيات مختلفة ومثبتة متعددة تهدف إلى وصولك لأهدافك الشخصية بالشكل المثالي.…

LIFT

06:00PM - 07:00PM

Riyadh

Cesar Montano

كلاس يستهدف كامل عضلات الجسم ويركز على نحتها وزيادة مرونة الجسم من خلال استخدام أثقال الدنابل والباربل. نستخدم في هذا الكلاس تقنيات مختلفة ومثبتة متعددة تهدف إلى وصولك لأهدافك الشخصية بالشكل المثالي.…

LIFT

07:00PM - 08:00PM

Riyadh

Skander Gharbi

كلاس يستهدف كامل عضلات الجسم ويركز على نحتها وزيادة مرونة الجسم من خلال استخدام أثقال الدنابل والباربل. نستخدم في هذا الكلاس تقنيات مختلفة ومثبتة متعددة تهدف إلى وصولك لأهدافك الشخصية بالشكل المثالي.…

LIFT

04:00PM - 05:00PM

Jeddah

Eugene Ysulen

كلاس يستهدف كامل عضلات الجسم ويركز على نحتها وزيادة مرونة الجسم من خلال استخدام أثقال الدنابل والباربل. نستخدم في هذا الكلاس تقنيات مختلفة ومثبتة متعددة تهدف إلى وصولك لأهدافك الشخصية بالشكل المثالي.…

LIFT

05:00PM - 06:00PM

Riyadh

Amnah Alharbi

كلاس يستهدف كامل عضلات الجسم ويركز على نحتها وزيادة مرونة الجسم من خلال استخدام أثقال الدنابل والباربل. نستخدم في هذا الكلاس تقنيات مختلفة ومثبتة متعددة تهدف إلى وصولك لأهدافك الشخصية بالشكل المثالي.…

Get a FREE SESSION 

CLAIM OFFER

 

  • #makeithappen
  • facebook-white.svg twitter-white.svg instagram-white.svg youtube-white.svg

 

JOIN B_FIT

Explore the benefits of joining B_FIT

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.