جاري تحميل التجربة

Why boxing 101? 

focus sets.jpg
training.jpg
why_bfit.jpg

FOCUS SETS

POSTURE

TRAINING

BENEFITS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

Empowering you.

CLASS SCHEDULE

Today

26June

3 Classes

Morning

Full Body HIIT

08:15AM - 09:00AM

Jeddah

Eugene Ysulen

Evening

Full Body HIIT

05:00PM - 05:45PM

Riyadh

Mina Hadzic

Full Body HIIT

05:45PM - 06:30PM

Jeddah

Aya Salem

Tomorrow

27June

5 Classes

HIIT (Upper Body)

08:30AM - 09:15AM

Jeddah

Rohana Yrahh

HIIT (Upper Body)

09:00AM - 09:45AM

Riyadh

Muna Yahya

HIIT (Upper Body)

01:15PM - 02:00PM

Riyadh

Amnah Alharbi

HIIT (Upper Body)

05:00PM - 05:45PM

Riyadh

Siwar Bouray

HIIT (Upper Body)

05:45PM - 06:30PM

Jeddah

Cynthia Diagne

28June

4 Classes

HIIT (Lower Body)

08:30AM - 09:15AM

Jeddah

Cynthia Diagne

HIIT (Lower Body)

09:00AM - 09:45AM

Riyadh

Amandeep Dhillon

HIIT (Lower Body)

01:00PM - 01:45PM

Riyadh

Mina Hadzic

HIIT (Lower Body)

05:45PM - 06:30PM

Jeddah

Aya Salem

29June

4 Classes

HIIT Power

08:30AM - 09:15AM

Jeddah

Cynthia Diagne

HIIT Power

09:00AM - 09:45AM

Riyadh

Siwar Bouray

HIIT Power

01:00PM - 01:45PM

Riyadh

Mina Hadzic

HIIT (Lower Body)

05:30PM - 06:15PM

Riyadh

Amandeep Dhillon

Full Body HIIT

08:15AM - 09:00AM

Jeddah

Eugene Ysulen

Full Body HIIT

05:00PM - 05:45PM

Riyadh

Mina Hadzic

Full Body HIIT

05:45PM - 06:30PM

Jeddah

Aya Salem

HIIT (Upper Body)

08:30AM - 09:15AM

Jeddah

Rohana Yrahh

HIIT (Upper Body)

09:00AM - 09:45AM

Riyadh

Muna Yahya

HIIT (Upper Body)

01:15PM - 02:00PM

Riyadh

Amnah Alharbi

HIIT (Upper Body)

05:00PM - 05:45PM

Riyadh

Siwar Bouray

HIIT (Upper Body)

05:45PM - 06:30PM

Jeddah

Cynthia Diagne

HIIT (Lower Body)

08:30AM - 09:15AM

Jeddah

Cynthia Diagne

HIIT (Lower Body)

09:00AM - 09:45AM

Riyadh

Amandeep Dhillon

HIIT (Lower Body)

01:00PM - 01:45PM

Riyadh

Mina Hadzic

HIIT (Lower Body)

05:45PM - 06:30PM

Jeddah

Aya Salem

HIIT Power

08:30AM - 09:15AM

Jeddah

Cynthia Diagne

HIIT Power

09:00AM - 09:45AM

Riyadh

Siwar Bouray

HIIT Power

01:00PM - 01:45PM

Riyadh

Mina Hadzic

HIIT (Lower Body)

05:30PM - 06:15PM

Riyadh

Amandeep Dhillon

Get a FREE SESSION 

CLAIM OFFER

 

  • #makeithappen
  • facebook-white.svg twitter-white.svg instagram-white.svg youtube-white.svg

 

JOIN B_FIT

Explore the benefits of joining B_FIT

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.